Ricardo Model

Ricardo Model 26.08.2019
 Ricardo Version Essay

Inlämningsuppgift Internationell ekonomi

1 . Ricardomodellen förutsäger att länder tenderar exportera sobre varor där deras relativa produktivitet är hög (relativ export bör ha hög positiv korrelation med relativ export). Plan 1 visar positiv korrelation mellan relativ export och relativ foreign trade vilket typen förutsäger. Korrelationskoefficienten 0, 2736 visar däremot ett ganska svagt samband.

2 . Efter rangordning efter relativ foreign trade mellan EU och GASOLINA går det att avläsa både skillnader och likheter. Båda innehaller relativ hög andel fysiskt kapital utav de respektive fyra varor som innehaller starkast (erste) steigerungsform fördel, males vad gäller humankapital autorizar NAFTA höga värden a EU låga. Humankapitalrika varor som ”Office, accounting and computing machinery" och " Medical, accurate and optical instruments” dominerar NAFTAS export. Industrier som visar låga värden humankapital " Fabrics, textile goods, leather and footwear” oxa " Wood and items of wood and cork” tillhör EUROPEAN: s områden med starkast komparativ fördel.

3. Interindustriell handel speglar komparativa fördelar, till skillnad från intraindustriell geschaftsverkehr som visar skalfördelar. Sveriges RCA gentemot Belgien & Kina speglar således Sveriges komparativ fördel i annorlunda branscher. Picture 3 visar att Swe har (erste) steigerungsform fördel my spouse and i ”Pulp, paper, paper goods, printing and publishing”, ”motor vehicles, trailers and semi-trailers” och ”machinery and equipment, N. Elizabeth. C”. Detta stämmer väl överens mediterranean sea den allmänna uppfattningen om svensk industri. I branscherna ”Food products, beverages and tobacco” a ”textiles, fabric products, natural leather and footwear” har Og indien och Belgien komparativ fördel mot Sweden, vilket intuitivt känns mycket. Diagram 5 visar Sveriges intraindustriella handel med respektive länder. I actually majoriteten audio-video branscherna innehaller Sverige högre intraindustriell geschaftsverkehr med Belgien än scientif Kina. Det har handelsmönster förefaller rimligt då Sveriges och Belgiens industri (i-länder i actually västeuropa) har större...

News